ประชุมใหญ่สามัญองค์กรสมาชิกประจำปี2567

เมื่อวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2567 สมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญองค์กรสมาชิกประจำปี 2567 ณ บ้านรักทะเล หาดสามร้อยยอด ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปีให้กับองค์กรสมาชิกได้รับทราบ