ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมสหภาพฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป้นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกระจายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สู่ภูมิภาคและท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 และการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชนในการจัดสวัสดิการสังคม พิธีเปิดประชุม นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ่ัิ เป็นผู้แทนสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยฯ ิ้สวัสดีปีใหม่ นางวิลาไล ชุ่มในใจ เจ้าหน้าที่กรมการปกครองจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ่ัิ เป็นผู้แทนสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยฯ ิ้สวัสดีปีใหม่ นางวิลาไล ชุ่มในใจ เจ้าหน้าที่กรมการปกครองจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ่ัิ เป็นผู้แทนสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยฯ ิ้สวัสดีปีใหม่ นางวิลาไล ชุ่มในใจ เจ้าหน้าที่กรมการปกครองจังหวัดนนทบุรี

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ่ัิ เป็นผู้แทนสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยฯ เดินทางเข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ พ.ต.อ. ุบุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ และนายสวอง นวลอ่อน เหรัญญิก เป็นผู้แทนสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยฯ เดินทางเข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ และนายสวอง นวลอ่อน เหรัญญิก เป็นผู้แทนสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยฯ เดินทางเข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยฯ เดินทางเข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยฯ เดินทางเข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

นางจิราพร เนียรมงคล อุปนายกฝ่ายส่งเสริมอาชีพ เป็นผู้แทนสมาคมสหภาพฯเข้าร่วมการประชุมองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนกลาง และภูมิภาค ภาค๑ ภาค๒ ภาค๓ และภาค๔ วันอังคารที่๖-วันพุธที่๗ ธันสาคม พ.ศ.๒๕๕๙

นางจิราพร เนียรมงคล อุปนายกฝ่ายส่งเสริมอาชีพ เป็นผู้แทนสมาคมสหภาพฯเข้าร่วมการประชุมองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนกลาง และภูมิภาค ภาค๑ ภาค๒ ภาค๓ และภาค๔
วันอังคารที่๖-วันพุธที่๗ ธันสาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร (๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร จัดโดยเทศบาลนครปากเกร็ด

ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมสหภาพฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร (๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) ณ โรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมสหภาพฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร (๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) ณ โรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมสหภาพฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร (๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) ณ โรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

10288 10289 15178975_919771168124191_7676089294957526412_n 15192659_919770768124231_2431419436383595750_n